›› Thông tin chuyên đề

Thứ sáu, ngày 18/09/2015 02:42:10 GMT+7 | lượt xem: 4190

Thư mục "Lâm Đồng 30 năm đổi mới"

LỜI MỞ ĐẦU

Sau 40 năm giải phóng, nhân dân tỉnh Lâm Đồng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Qua gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tỉnh Lâm Đồng đã phát huy được năng lực sản xuất của các thành phần kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao, quy mô, chất lượng được nâng lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghiệp, dịch vụ; hình thành được các vùng chuyên canh cây công nghiệp dài ngày, rau, hoa, gắn với các cơ sở công nghiệp chế biến; chú trọng phát triển các khu công nghiệp, các trung tâm du lịch - dịch vụ, đưa du lịch thành nền kinh tế động lực của tỉnh; đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng trọng tâm là giao thông, thủy lợi, trường học, bệnh viện, trạm y tế... Các đô thị được đầu tư chỉnh trang, nâng cấp ngày càng khang trang, sạch đẹp; phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, kể cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng chiến khu xưa. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được coi trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Bộ máy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố, tăng cường; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành được nâng lên. Khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường; dân chủ xã hội, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được giữ vững.

          Tự hào, phấn khởi với những thành tựu đã đạt được trong 40 năm qua, để chào mừng Đại hội Đảng các cấp và tiến tới  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Thư viện tỉnh Lâm Đồng biên soạn thư mục “Lâm Đồng 30 năm đổi mới” Đây là tập hợp các tư liệu được sưu tầm chọn lọc từ sách báo, tạp chí, các Website hiện đang lưu giữ tại thư viện Tỉnh Lâm Đồng. Thư mục được sắp xếp theo thứ tự thời gian.

Nội dung thư mục gồm 3 chương:

Chương I: Bài phát biểu, nói chuyện của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước về Lâm Đồng. Văn kiện đảng bộ tỉnh và bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh.

          Chương II: Kinh tế-xã hội Lâm Đồng 10 năm sau ngày giải phóng (1975-1985).

          Chương III: Kinh tế-xã hội Lâm Đồng sau gần 30 năm đổi mới (1986-2015).

Trong quá trình biên soạn thư mục sẽ không tránh khỏi thiếu sót, rất mong bạn đọc góp ý xây dựng để công tác biên soạn thư mục ngày càng hoàn chỉnh hơn.

Thư viện Tỉnh Lâm Đồng

  

Tin khác

SÁCH NÓI

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 6370250 - Online: 125