›› Thông tin chuyên đề

Thứ ba, ngày 30/08/2016 03:55:18 GMT+7 | lượt xem: 261

Giới thiệu sách chuyên đề ngày Quốc khánh 2.9

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2016), tại phòng Đọc và trưng bày của Thư viện tỉnh Lâm Đồng trưng bày, giới thiệu chuyên đề sách “Ngày quốc khánh 2/9”. Cuộc trưng bày, giới thiệu nhằm tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của dân tộc. Cách mạng tháng Tám (ngày 19 tháng 8 năm 1945) là cuộc cách mạng thắng lợi của Việt Minh với quân Pháp, Nhật Bản và chính phủ Đế quốc Việt Nam do vua Bảo Đại phê chuẩn. Kết quả chính phủ cũ giải tán và sau đó đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 2.9.1945 đã đi vào lịch sử như ngày độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam sau một ngàn năm Bắc thuộc và 100 năm dưới ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân Pháp, ghi nhận chiến công của dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc tiên phong trong sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa trên thế giới. Thư viện tỉnh Lâm Đồng, xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc! 

Tin khác

SÁCH NÓI

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 6383680 - Online: 313