›› TIN HOẠT ĐỘNG

Thứ sáu, ngày 25/03/2016 10:33:48 GMT+7 | lượt xem: 1381

Trưng bày tài liệu "Hưởng ứng ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV"

Chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV (22/05/2016). Thư viện tỉnh Lâm Đồng tổ chức trưng bày sách với chủ đề "Hưởng ứng ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV" tại phòng đọc, trưng bày và triển lãm. Thời gian từ ngày 04/03 đến ngày 23/5/2016. Đây là một hoạt động thiết thực của Thư viện tỉnh Lâm Đồng nhằm tuyên truyền, giới thiệu đến bạn đọc những thông tin bổ ích cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới trên toàn quốc.

Triển lãm trưng bày trên 100 các sách tư liệu, các văn kiện Quốc hội cùng những nội dung thông tin và luật bầu cử Quốc hội khóa XIV. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 22/5/2016. Cuộc bầu cử diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc thắng lợi, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Cương lĩnh chính trị, Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra. Cuộc bầu cử là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 phải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật; đại biểu được bầu có chất lượng, với cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Đảm bảo sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Một số hình ảnh tại phòng trưng bày tài liệu:

 

 

Thư viện tỉnh Lâm Đồng 

Tin khác

SÁCH NÓI

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 6384849 - Online: 287