›› TIN HOẠT ĐỘNG

Thứ ba, ngày 12/04/2022 08:14:33 GMT+7 | lượt xem: 2366

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4 nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người trên địa bàn tỉnh.

     Thực hiện chỉ đạo Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tổ chức Ngày Hội Văn hoá đọc tỉnh Lâm Đồng năm 2022 hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Theo đó, ngoài việc tổ chức Ngày Hội văn hoá đọc tỉnh Lâm Đồng năm 2022, Thư viện Lâm Đồng còn ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Hội sách hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và Ngày Sách - Bản quyền Thế giới (23/4)  năm 2022 với nhiều hoạt động động thiết thực, bổ ích.

Nguồn: Internet

     Theo Kế hoạch, các hoạt động hưởng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và Ngày Sách - Bản quyền Thế giới (23/4)  năm 2022 được tổ chức từ ngày 15 đến 17 tháng 4 năm 2022 tại Thư viện Lâm Đồng gồm: Cấp thẻ miễn phí; tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sách, báo, tạp chí; tổ chức hoạt náo, đố vui có thưởng và triển lãm, kể chuyện “Covid trong mắt trẻ thơ”; tổ chức buổi Tọa đàm “Đọc sách trong kỷ nguyên số” và cuộc thi trực tuyến trên Internet tìm hiểu về Thành phố Đà Lạt,...

     Ngoài việc tổ chức các hoạt động tại chỗ, Thư viện Lâm Đồng còn tăng cường luân chuyển sách về các tủ sách cơ sở; tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách và phục vụ xe thư viện lưu động tại các trường học trên địa bàn thành phố Đà Lạt; hỗ trợ tài liệu, xe thư viện lưu động cho các thư viện huyện, thư viện xã tổ chức hoạt động Ngày Hội sách; đẩy mạnh công tác xây dựng và ra mắt các tủ sách, thư viện xã đủ điều kiện hoạt động,....

     Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4 nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người trên địa bàn tỉnh./.

TS - TVLĐ

  

Tin khác

SÁCH NÓI

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 6384495 - Online: 286