›› TIN HOẠT ĐỘNG

Thứ tư, ngày 01/07/2020 04:04:24 GMT+7 | lượt xem: 2425

Luật số 46/2019/QH14 của Quốc hội: Luật Thư viện 

Tin khác

SÁCH NÓI

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 6383517 - Online: 311