›› TIN HOẠT ĐỘNG

Thứ sáu, ngày 27/11/2015 10:42:40 GMT+7 | lượt xem: 1054

Hội thảo - Tọa đàm về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Sáng ngày 26/11/2015, tại Hội trường Terracotta Hotel & Resort Dalat - Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo - Tọa đàm về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.Tham dự và chủ trì Hội thảo - Tọa đàm có ông Trần Văn Hiệp - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Nguyên - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL, ông Nguyễn Anh Hùng - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL. Tham dự Hội thảo - Tọa đàm còn có đại diện lãnh đạo các Sở , ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, đại diện lãnh đạo các Xã tiêu biểu của các huyện trong tỉnh...

Ông Trần Văn Hiệp - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, 

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phát biểu khai mạc Hội thảo - Tọa đàm, bà Nguyễn Thị Nguyên đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức Hội thảo - Tọa đàm về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” nhằm tìm ra những giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, của các Sở ngành, đoàn thể trong việc triển khai và thực hiện; tạo sức mạnh tổng hợp, đồng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóaXI) và Chương trình hành động của Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chủ trì Hội thảo - Tọa đàm “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Tại Hội thảo - Tọa đàm, nhiều tham luận của các đại biểu đại diện các Sở, ngành, đoàn thể và các địa phương đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: Đề xuất, trao đổi những giải pháp thiết thực, khả thi, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của từng Sở, ngành, đơn vị, địa phương nhằm phát huy được hiệu quả những kinh nghiệm thiết thực, đặc biệt là những giải pháp về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa các dân tộc bản địa Lâm Đồng gắn với hoạt động du lịch bền vững để xây dựng và phát triển Văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong tỉnh Lâm Đồng nói riêng và đất nước nói chung trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội thảo - Tọa đàm

            Tiếp thu các ý kiến thảo luận, đóng góp tại Hội thảo, ông Trần Văn Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các Sở, ngành, đoàn thể và các địa phương đặc biệt là Sở VH,TT&DL, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ: “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế” để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

                                                                                        Tin ảnh: Thanh Hà 

Tin khác

SÁCH NÓI

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 6383831 - Online: 328