›› SÁCH HAY NÊN ĐỌC

Thứ năm, ngày 20/01/2022 10:42:09 GMT+7 | lượt xem: 1987

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh “vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”...

Tác giả: Lương Cường

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân, 2019

Số trang: 464tr.

Nội dung:

     Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh “vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”. Trải qua quá trình xây dựng, phát triển, trong thời chiến Quân đội nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công vang dội làm chấn động địa cầu, giữa thời bình tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, luôn là chỗ dựa đáng tin cậy, có mặt kịp thời mỗi khi nhân dân cần.

     Nhằm giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu nghiên cứu, học tập chính trị, giáo dục truyền thống, Thư viện Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách: XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ TRONG TÌNH HÌNH MỚI của Đại tướng Lương Cường, do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành.

     Với hơn 500 trang, nội dung cuốn sách được kết cấu gồm 3 phần:

     Phần thứ nhất: “Một số vấn đề lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị”.

     Phần thứ hai: “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị-thành tựu và bài học kinh nghiệm”

     Phần thứ ba: “Yêu cầu và giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới”

     Đây là cuốn sách có giá trị, góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về lịch sử truyền thống về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân và Quân đội ta anh hùng. Trên cơ sở đó, cần quán triệt, triển khai, thực hiện thắng lợi quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Chỉ số phân loại: 355.009597\ X126D

Số ĐKCB Kho Đọc: VN.043438

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.065494

Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện Lâm Đồng. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

  

Tin khác

SÁCH NÓI

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 5037712 - Online: 76