›› SÁCH HAY NÊN ĐỌC

Thứ năm, ngày 01/06/2017 01:39:32 GMT+7 | lượt xem: 1213

Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp uỷ viên ở cơ sở

VN.38070: Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp uỷ viên ở cơ sở

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, 2017

Số trang: 279tr.

Nội dung:

Nội dung cuốn sách tập trung trình bày những vấn đề cơ bản nhất của công tác xây dựng Đảng, những chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng Đảng; về vị trí, tầm quan trọng, nội dung và phương thức tiến hành công tác tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật và công tác dân vận của chi bộ, đảng bộ cơ sở trong giai đoạn hiện nay; hướng dẫn thực hiện một số nguyên tắc, nghiệp vụ công tác cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trên một số lĩnh vực quan trọng như: trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo; xây dựng và phát triển văn hóa, con người; bảo vệ tài nguyên môi trường; trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; trong việc tuân thủ pháp luật của người dân  trong phát triển kinh tế – xã hội; phòng, chống”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Chỉ số phân loại: 324.2597075\T103L

Kí hiệu kho đọc: 324.2\T103L

Kí hiệu kho mượn: 324.2\T103L

Kí hiệu kho lưu động: 324.2\T103L

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

Tin khác

SÁCH NÓI

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 6358698 - Online: 54