›› SÁCH HAY NÊN ĐỌC

Thứ năm, ngày 19/11/2020 04:18:45 GMT+7 | lượt xem: 473

Sổ tay công tác Mặt trận

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, 2015

Số trang: 199tr.

Nội dung:

Cuốn sách Sổ tay công tác Mặt trận do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cần thiết thông qua các phần:

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và công tác Mặt trận.

Trong phần Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 26-9-2014 được chia thành 8 chương chính gồm:

Chương I: Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chương II: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động và cơ cấu tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chương III: Các cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp Trung ương

Chương IV: Cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương

Chương V: Quan hệ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, quan hệ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cơ quan nhà nước, với nhân dân

Chương VI: Khen thưởng - Kỷ luật

Chương VII: Kinh phí hoạt động, tài sản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chương VIII: Điều khoản thi hành

Cuốn sách tóm tắt nội dung 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 và thống kê các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chỉ số phân loại: 305.060597\ S450T

Số ĐKCB Kho Đọc: VV.008233

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.044472

Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện Lâm Đồng. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

  

Tin khác

SÁCH NÓI

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 6358651 - Online: 50