›› SÁCH HAY NÊN ĐỌC

Thứ năm, ngày 21/07/2016 04:11:10 GMT+7 | lượt xem: 363

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về công tác dân tộc qua 30 năm đổi mới

Tác giả:

Biên soạn: Giàng Seo Phử (ch.b.), Đỗ Văn Chiến, Phan Văn Hùng...

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, 2016

Số trang: 263tr., 24cm

Nội dung:

Trong hơn 250 trang sách được chia thành 3 chương, các tác giả giúp bạn đọc có cái nhìn toàn cục, bao quát về quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề dân tộc và công tác dân tộc từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới đến nay; quá trình hình thành và phát triển hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ trước đổi mới, nhất là từ khi đổi mới đến nay, làm rõ lý luận về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, tổng kết những thành tựu và hạn chế trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ đó nêu ra những quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong thời gian tới khi mà điều kiện trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi.

Cuốn sách là kết quả của quá trình nghiên cứu, tổng kết thực tiễn của người làm công tác dân tộc với nhiều nguồn tư liệu phong phú.

Chỉ số phân loại: 353.533909597\ M458S

Kí hiệu kho: VV.009137

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc. 

Tin khác

SÁCH NÓI

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 6371513 - Online: 74