›› SÁCH HAY NÊN ĐỌC

Thứ hai, ngày 26/07/2021 10:13:14 GMT+7 | lượt xem: 2264

Mặt trận tổ quốc Việt Nam những chặng đường lịch sử

Tác giả: Nguyễn Văn Bình ch.b.

Nhà xuất bản: Nxb. Lao động, 2009

Số trang: 508tr.

Nội dung:

Trong lịch sử 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo dân tộc ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng trường kỳ gian khổ, giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, vượt qua nhiều thử thách khắc nghiệt để bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới và phát triển.

Lịch sử Mặt trận dân tộc thống nhất là pho sử được tạc bằng vàng, vô cùng quý giá, hàm chứa biết bao kinh nghiệm phong phú, đa dạng. Đó là những di sản rất đáng trân trọng và tự hào, mà các thế hệ người Việt Nam đã, đang và sẽ còn phải quan tâm, cần dày công nghiên cứu, đi sâu tổng kết, để đúc rút được những giá trị văn hóa làm nguồn động lực cho sự nghiệp đổi mới hôm nay.

Thư viện Lâm Đồng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách: MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM – NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ. Sách do Nhà xuất bản Lao Động phát hành, với 506 trang, khổ 19x27cm.

Cuốn sách giới thiệu bức tranh chân thực và sinh động trong quá trình xây dựng và củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam ngày càng vững mạnh. Cuốn sách được cấu tạo làm 4 phần chính:

- Phần 1: Những bài nói và viết của chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Tổ quốc.

- Phần 2: Những văn kiện của Đảng về Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

- Phần 3: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những chặng đường lịch sử 1930 – 2009

- Phần 4: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể hình dung, đây là công trình có tính khái quát cao, cô đúc về lịch sử Mặt trận dân tộc thống nhất, lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được trình bày theo những vấn đề có chọn lọc, nhằm phản ánh súc tích đường lối, chủ trương của Đảng, phong trào cách mạng của các giai cấp trong xã hội đã làm nên những thành tựu to lớn có tính lịch sử của cách mạng Việt Nam ngót một thế kỷ qua.

Chỉ số phân loại: 323.309597\ M118T

Số ĐKCB Kho Đọc: VV.004765

Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện Lâm Đồng. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

  

Tin khác

SÁCH NÓI

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 6358777 - Online: 43