›› SÁCH HAY NÊN ĐỌC

Thứ hai, ngày 27/07/2020 04:13:58 GMT+7 | lượt xem: 390

Lịch sử hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và phong trào thanh niên Việt Nam

Tác giả: B.s.: Phạm Bá Khoa (ch.b.), Văn Tùng, Đặng Quang Vinh... ; S.t.: Nguyễn Thị Thu Vân...

Nhà xuất bản: Thanh niên, 2014

Số trang: 848tr.

Nội dung:

Trong lịch sử đấu tranh cách mạng anh dũng, kiên cường dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, các thế hệ trẻ nước ta đã nêu cao tinh thần bất khuất kiên cường chiến đấu và hy sinh vô cùng oanh liệt vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta giành thắng lợi ngày càng to lớn 

Trong công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay các thế hệ trẻ lại không tiếc sứ mình, lao động sáng tạo trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Trong thành tích của toàn dân tộc ấy có phần đóng góp đáng kể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trải qua các thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, Hội LHTN Việt Nam đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang: đoàn  kết mọi tầng lớp thanh niên đóng góp xứng đáng cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mỗi thanh niên Việt Nam có quyền tự hào về những truyền thống vẻ vang của Hội và của tuổi trẻ Việt Nam. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, một lòng trung thành với Đảng, với lý tưởng của Bác Hồ kính yêu; gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn để vươn lên. Là truyền thống của lực lượng xung kích cách mạng, tình nguyện, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn, sẵn sàng có mặt ở những nơi gian khổ nhất.

Thư viện Lâm Đồng trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách: LỊCH SỬ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM do Nhà xuất bản Thanh Niên phát hành năm 2014. Với mong muốn góp phần giúp cán bộ, thanh niên tìm hiểu quá trình xây dựng và phát triển của Hội.

Cuốn sách phản ánh chặng đường phát triển của tổ chức Hội và phong trào thanh niên nước ta từ những ngày đầu thành lập. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước, luôn làm tốt sứ mệnh đoàn kết mọi tầng  lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, cùng phấn đấu, rèn luyện và cống hiến xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cuốn sách giúp chúng ta có dịp ôn lại quá khứ hào hùng của lớp lớp thanh niên đi trước, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tài năng và sức trẻ của thanh niên, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Chỉ số phân loại: 324.09597\ L302S

Số ĐKCB Kho Đọc: VV.008633

Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện Lâm Đồng, trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả.

 

  

Tin khác

SÁCH NÓI

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 6358802 - Online: 56