›› SÁCH HAY NÊN ĐỌC

Thứ hai, ngày 28/09/2020 09:57:33 GMT+7 | lượt xem: 481

Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản tuyên ngôn độc lập

Tác giả: S.t., b.s.: Nguyễn văn Dương, Vũ Kim Yến

Nhà xuất bản: Thanh niên, 2017

Số trang: 219tr.

Nội dung:

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc Lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn Độc lập thể hiện rõ ý chí hòa bình và quyết tâm sắt đá của nhân dân ta trong công cuộc bảo vệ nền độc lập vừa mới dành được. Nó không chỉ có ý nghĩa đối với nền độc lập của dân tộc Việt Nam, mà còn là sự mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do của các dân tộc thuộc địa, bị áp bức trên toàn thế giới.

Thư viện Lâm Đồng trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách: “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP”. Cuốn sách được biên soạn nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sách do Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành năm 2017, với 215 trang, khổ 13x20.5cm.

Cuốn sách “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP” không chỉ giới thiệu đến bạn đọc quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về các sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn cung cấp những bài viết, bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa và sức sống trường tồn của bản Tuyên ngôn Độc lập. Bằng những lý luận chặt chẽ, sắc bén và những dẫn chứng hùng hồn có sức thuyết phục cao, sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập là kết quả của một quá trình trăn trở, suy ngẫm và từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì thế, bản Tuyên ngôn Độc lập có những giá trị nhất định về mặt lý luận cũng như trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay.

73 năm đã trôi qua, nhưng bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 vẫn còn vang vọng mãi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, thể hiện rõ chân lý chính nghĩa, pháp lý đanh thép và đạo lý cao cả của dân tộc Việt Nam. Ánh sáng của Tuyên ngôn Độc lập đã khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hướng lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chỉ số phân loại: 959.704\ CH500T

Số ĐKCB Kho Đọc: VN.039319

Số ĐKCB Kho Mượn: MV.057815

Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện Lâm Đồng. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

  

Tin khác

SÁCH NÓI

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 6371488 - Online: 78