›› SÁCH HAY NÊN ĐỌC

Thứ tư, ngày 03/08/2016 08:23:03 GMT+7 | lượt xem: 328

Cải cách giáo dục - Một số vấn đề chung và thực tiễn ở Việt Nam

Tác giả: Nghiêm Đình Vỳ, Phạm Đỗ Nhật Tiến

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, 2016

Số trang: 352tr., 24cm

Nội dung:

Nội dung cuốn sách tập trung nghiên cứu và làm rõ những định hướng cải cách giáo dục toàn cầu trong thế kỷ XXI; tiến trình cải cách giáo dục của một số nước trên thế giới, rút ra kinh nghiệm và bài học đối với sự phát triển của giáo dục Việt Nam. Bên cạnh đó, cuốn sách còn đi sâu nghiên cứu quá trình cải cách giáo dục ở Việt Nam, tìm hiểu về đường lối phát triển giáo dục của Đảng từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (năm 1951) đến nay; làm rõ những vấn đề lý luận, đồng thời đưa ra một số giải pháp, kiến nghị mang tính đột phá trong việc tổ chức thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.

Cuốn sách bao gồm 8 chương được tập hợp trong 3 phần:

Phần thứ nhất: Cải cách giáo dục toàn cầu trong bước chuyển sang thế kỷ XXI.

Phần thứ hai: Tổng quan về quá trình cải cách giáo dục ở Việt Nam.

Phần thứ ba: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích, cung cấp thêm cho những nhà quản lý, những nhà hoạch định chính sách về giáo dục cũng như bạn đọc quan tâm đến sự phát triển nền giáo dục tại Việt Nam, các luận cứ khoa học về cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đổi mới, phát triển toàn diện nền giáo dục - đào tạo Việt Nam.

Chỉ số phân loại: 370.9597\C103C

Kí hiệu kho đọc:  VV.009138

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

Tin khác

SÁCH NÓI

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 6358666 - Online: 51