›› Văn bản

Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng

Chỉ thị của ban thường vụ tỉnh ủy về phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-BVHTTDL ngày 18/3/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Chung kết toàn quốc Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024; Thực hiện Công văn số 1173/BVHTTDL-TV ngày 22/3/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024; Kế hoạch số 4926/KH-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch Lâm Đồng ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Quyết Định V/v Xếp hạng, cấp giấy chứng nhận và khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải tại Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Khúc ca vang mãi”, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024

Thư viện Lâm Đồng thông báo quyết định V/v Xếp hạng, cấp giấy chứng nhận và khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải tại Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Khúc ca vang mãi”, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024.

Kế hoạch tổ chức phục vụ xe Thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức”, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 10 NQ/LHTV -MĐNB ngày 07/7/2023 của Liên hiệp Thư viện khu vực miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ (MĐNB&CNTB) về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Liên hiệp Thư viện Khu vực MĐNB&CNTB; Kế hoạch số 11/KH-LHTV ngày 11/7/2023 của Liên hiệp Thư viện khu vực MĐNB&CNTB về việc tổ chức các hoạt động Liên hiệp năm 2024; Kế hoạch số 26/KH-LHTV ngày 11 tháng 3 năm 2024 của của Liên hiệp Thư viện khu vực miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ về Kế hoạch tổ chức phục vụ xe Thư viện lưu động Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024; Chào mừng kỷ niệm 32 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992-01/4/2024) và 49 năm Ngày giải Ninh Thuận(16/4/1975-16/4/2024); Thư viện Lâm Đồng xây dựng Kế hoạch tổ chức phục vụ xe Thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức”, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024; Chào mừng kỷ niệm 32 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992-01/4/2024) và 49 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2024).

Kế hoạch Phối hợp tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Khúc ca vang mãi"

Thực hiện Kế hoạch 4926/KH-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; và căn cứ Chương trình phối hợp số 198/CTrPH/TVLĐ-TVĐHĐL ngày 20/4/2024 giữa Thư viện Lâm Đồng và Thư viện Trường Đại học Đà Lạt về việc trao đổi công tác nghiệp vụ và tổ chức các hoạt động phục vụ học tập suốt đời; Thư viện Lâm Đồng và Thư viện Trường Đại học Đà Lạt phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Khúc ca vang mãi”.

Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại Trại giam Đại Bình

Thực hiện Chương trình phối hợp số 799/CTPH/TGĐB-SVHTTDL ngày 24/10/2020 giữa đơn vị Trại giam Đại Bình với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng về việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho phạm nhân giai đoạn 2020 - 2025

Kế hoạch tổ chức hoạt động hướng dẫn đọc sách, sáng tác truyện chủ đề “Đà Lạt trong trang viết của trẻ em” chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển

Nhằm hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893 - 2023), đồng thời đem đến cho trẻ những chuyện kể về thành phố Đà Lạt với các thông điệp nhân văn và mang hơi thở cuộc sống đương đại, vun đắp cho trẻ tình yêu sách và góp phần phát triển văn hoá đọc.

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 6235916 - Online: 30