›› Thông báo

Hãy sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G

Hệ thống đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam (VNNIC Internet Speed) là sản phẩm được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, phát triển dùng để đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam thông qua trải nghiệm người dùng.

Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2024

"Lâm Đồng" - Điểm hẹn của Hoa và Âm nhạc"

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2024

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 tỉnh Lâm Đồng là hoạt động trọng tâm, có ý nghĩa thiết thực góp phần tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bản tỉnh Lâm Đồng. Thông qua Cuộc thi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc trong việc nâng cao năng lực tiếp cận thông tin và tri thức của người dân, đặc biệt là phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, khơi dậy ý chí, khát vọng, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thế hệ trẻ.

Lịch chiếu phim tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII

Lịch chiếu phim tại Cinestar Đà Lạt và Cinestar Đức Trọng từ ngày (21-25/11/2023)

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 6235845 - Online: 25