›› Thông báo sách mới

Thư mục giới thiệu sách mới tháng 1/2024 (Đơn 591)

Thư viện Lâm Đồng thông báo thư mục giới thiệu sách mới tháng 1/2024 với tổng số sách mới trong đơn 591: 547 bản (Trong đó: Kho Đọc: 161 bản, Kho Mượn: 204 ; Kho Tra Cứu: 6 bản; Kho Ngoại văn: 29 bản; Kho Lưu Động: 147bản)

Thư mục giới thiệu sách mới tháng 1/2024 (Đơn 590)

Thư viện Lâm Đồng thông báo thư mục giới thiệu sách mới tháng 1/2024 với tổng số sách mới trong đơn 590: 1.421 bản (Trong đó: Kho Đọc: 365 bản, Kho Mượn: 566 ; Kho Tra Cứu: 15 bản; Kho Thiếu Nhi: 224; Kho Lưu Động: 251)

Thư mục giới thiệu sách mới tháng 11/2023 (Đơn 589)

Thư viện Lâm Đồng thông báo thư mục giới thiệu sách mới tháng 11/2023 với tổng số sách mới trong đơn 589: 418 bản (Trong đó: Kho Đọc: 107 bản, Kho Mượn: 111 ; Kho Tra Cứu: 3 bản; Kho Thiếu Nhi: 86; Kho Lưu Động: 111)

Thư mục giới thiệu sách mới tháng 11/2023 (Đơn 588)

Thư viện Lâm Đồng thông báo thư mục giới thiệu sách mới tháng 11/2023 với tổng số sách mới trong đơn 58: 1.079 bản (Trong đó: Kho Đọc: 175 bản, Kho Mượn: 249 ; Kho Tra Cứu: 12 bản; Kho Thiếu Nhi: 322; Kho Lưu Động: 321 )

Thư mục giới thiệu sách mới tháng 10/2023 (Đơn 587)

Thư viện Lâm Đồng thông báo thư mục giới thiệu sách mới tháng 10/2023 với tổng số sách mới trong đơn 587: 1.233 bản (Trong đó: Kho Đọc: 144 bản, Kho Mượn: 170 ; Kho Tra Cứu: 8 bản; Kho Thiếu Nhi: 554; Kho Lưu Động: 357)

Thư mục giới thiệu sách mới tháng 10/2023 (Đơn 586)

Thư viện Lâm Đồng thông báo thư mục giới thiệu sách mới tháng 10/2023 với tổng số sách mới trong đơn 586: 1.205 bản (Trong đó: Kho Đọc: 322 bản, Kho Mượn: 434; Kho Tra Cứu: 9 bản; Kho Thiếu Nhi: 153; Kho Lưu Động: 287)

Thư mục thông báo sách mới tháng 9 năm 2023 (Đơn 585)

Tổng số sách mới trong đơn 585: 913 bản (Trong đó: Kho Đọc: 162 bản, Kho Mượn: 197; Kho Thiếu Nhi: 322; Kho Lưu Động: 232);

Thư mục thông báo sách mới tháng 9 năm 2023 (Đơn 584)

Tổng số sách mới trong đơn 584: 935 cuốn (Trong đó: kho đọc: 213 bản, Kho Mượn: 201 bản; Kho Lưu động: 116 bản; Kho Đọc: 20 bản; Kho Thiếu nhi: 385 bản);

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 6235903 - Online: 35