›› Nghề thư viện

Thứ hai, ngày 06/12/2021 01:51:54 GMT+7 | lượt xem: 2678

Ra mắt cuốn sách "Những điểm mới về an ninh quốc gia trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng"

Chiều 30/11, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Bộ Công an tổ chức...



 

Tin khác

SÁCH NÓI

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 5037401 - Online: 52