›› Văn bản

Thứ ba, ngày 19/03/2024 09:42:19 GMT+7 | lượt xem: 211

Kế hoạch tổ chức phục vụ xe Thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức”, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 10 NQ/LHTV -MĐNB ngày 07/7/2023 của Liên hiệp Thư viện khu vực miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ (MĐNB&CNTB) về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Liên hiệp Thư viện Khu vực MĐNB&CNTB; Kế hoạch số 11/KH-LHTV ngày 11/7/2023 của Liên hiệp Thư viện khu vực MĐNB&CNTB về việc tổ chức các hoạt động Liên hiệp năm 2024; Kế hoạch số 26/KH-LHTV ngày 11 tháng 3 năm 2024 của của Liên hiệp Thư viện khu vực miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ về Kế hoạch tổ chức phục vụ xe Thư viện lưu động Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024; Chào mừng kỷ niệm 32 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992-01/4/2024) và 49 năm Ngày giải Ninh Thuận(16/4/1975-16/4/2024); Thư viện Lâm Đồng xây dựng Kế hoạch tổ chức phục vụ xe Thư viện lưu động “Ánh sáng tri thức”, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024; Chào mừng kỷ niệm 32 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992-01/4/2024) và 49 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2024). 

Tin khác

SÁCH NÓI

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 6235809 - Online: 35