›› SÁCH HAY NÊN ĐỌC

Thứ sáu, ngày 31/05/2024 09:58:39 GMT+7 | lượt xem: 79

"Hồ Chí Minh - Hành trình vì độc lập dân tộc (1911-1945)"

Thư viện Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu tác phẩm "Hồ Chí Minh - Hành trình vì độc lập dân tộc (1911-1945)" của nhóm Tác giả Nguyễn Mạnh Hà, Vũ Thị Hồng Dung được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2022.

     Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, nhân dân lầm than nô lệ, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã sớm nung nấu ý định xuất dương tìm đường cứu nước, cứu dân với mong ước: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”.
     Hành trình cứu nước, cứu dân trong 30 năm của lãnh tụ Hồ Chí Minh đã đưa Người đến với chủ nghĩa Mác – Lê nin, với học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học, đặt nền móng cho lý luận cách mạng Việt Nam trong thời đại mới, phù hợp với xu thế của thời đại.
     Cuốn sách tập trung tái hiện các sự kiện, các mốc lịch sử nổi bật trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh từ năm 1911 đến năm 1945. Đó là giai đoạn Người bôn ba khắp các nước vừa lao động kiếm sống, vừa tìm hiểu đời sống cũng như các phong trào đấu tranh của nhân dân lao động ở nhiều nước tư bản và thuộc địa, không ngừng học hỏi, chiêm nghiệm, đánh giá để tìm con đường đúng đắn, khoa học nhất nhằm cứu nước, giải phóng dân tộc, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, cùng với Đảng lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
 
         Ký hiệu xếp giá: 959.704 / H450C
         Số ĐKCB Phòng Đọc: VN. 048576
     Bạn đọc có thể tra cứu sách qua Mục lục trực tuyến (OPAC) của Thư viện Lâm  Đồng theo đường link dưới đây: 
  

Tin khác

SÁCH NÓI

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 6235819 - Online: 23