›› SÁCH HAY NÊN ĐỌC

Thứ ba, ngày 18/06/2024 03:28:23 GMT+7 | lượt xem: 214

"Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"

Thư viện Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu Sách "Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" của nhóm Tác giả Nguyễn Mạnh Hà, Vũ Thị Hồng Dung được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2022.

     Là bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, báo chí, xuất bản được coi là những lực lượng xung kích, vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận đấu tranh tư tưởng. Đặc biệt, trong xu thế toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra như vũ bão hiện nay, đòi hỏi báo chí, xuất bản càng phải phát huy hơn nữa tính sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Cuốn sách tập hợp các bài tham luận có chất lượng tại Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức.
     Sách được chia thành hai phần: 
     Phần I: Vai trò của báo chí, xuất bản trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; 
     Phần II: Thực tiễn, kinh nghiệm và giải pháp phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay. 
     Nội dung các bài viết tập trung phân tích yêu cầu cấp thiết của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước đối với báo chí, xuất bản; khẳng định vai trò của báo chí, xuất bản và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan  điểm sai trái của các thế lực thù địch ở nước ta hiện nay.
      Ký hiệu xếp giá: 070.4 / V103T
     Số ĐKCB Phòng Đọc: VV. 013879
      Bạn đọc có thể tra cứu sách qua Mục lục trực tuyến (OPAC) của Thư viện Lâm Đồng theo đường link dưới đây: 
  

Tin khác

SÁCH NÓI

BẢN QUYỀN THUỘC THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 14 Trần Phú - Phường 3 - Thành Phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : (+84) 2633 822 162 Email: thuvientinhlamdong@gmail.com

Phát triển bởi Phòng Tin Học - Thư viện Lâm Đồng -  Lượt truy cập: 6383591 - Online: 316